Välkommen till Lions Club Ingå r.f.

Ingå kyrka och hamn

Lions är världens största serviceorganisation och dess världsomfattande verksamhet baserar sig helt på frivilligt arbete som fokuserar på ungdomen, den äldre befolkingen och övriga i behov av hjälp.

Lionsklubb Ingå r.f.:s främsta uppgift är att verka för den egna hemorten och dess invånare i behov av hjälp. Exempel på vår verksamhet är att t ex understöda dag- och åldringshem, ungdomsverksamhet, bevilja stipendier till skolor, hjälpa krigs-veteraner och reparera åldringars bostäder.

Medlemskapet i denna världens största serviceorganisation gör också vårt ansvar världsomfattande. En av organisationens stora serviceuppgifter är att hjälpa blinda och synskadade i utvecklingsländerna. även lions i Finland är med och stöder dessa program. åren 2005-2008 förverkligar lions världen över synvårds-programmet Campaign SightFirst II, vars ändamål är att i världen avskaffa den blindhet som går att förhindra.

Intresserad av att komma med i Lions? Läs mera i vår flyer och tag kontakt!

Lions Club Ingå flyer